• Abakuka Rūta | Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze | Lielbritānijas apgabala draudzes
 • Apīne Zenta | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Klīvlandes Apvienotā draudze
 • Baidiņa Ilze | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Ņubransvikas un Leikvudas draudze
 • Balodis Juris | Zvannieku draudze
 • Briķe-Safina Patrīcija | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Bostonas Trimdas draudze
 • Eversons Egons | Austrālijas apgabala draudzes | Kanberas draudze
 • Fricsons Gunars | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Deitonas draudze
 • Golde Pēteris | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Sadberijas draudze
 • Grants Iveta | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Kolumbus draudze
 • Grīnvalde Līga | Cīravas autonomā evaņģēliski luteriskā draudze | Latvijas apgabala draudzes
 • Grinvalds Jānis | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Hamiltonas Kristus draudze
 • Grīviņa Anita | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Latviešu apvienotā draudze Kalamazū
 • Hess Edvards | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Lansingas draudze
 • Indriksons Kārlis | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Apvienotā Linkolnas draudze
 • Jente Juris | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Toronto Austrumu draudze
 • Jūgs Andrejs | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Dienvidfloridas draudze
 • Junge Andrejs | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Milvoku Sv.Trīsvienības draudze
 • Kalniņš Irene | LELBA Vidienes apgabala draudzes | St.Luisa kopa
 • Kancs Andrejs | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Indianapoles draudze
 • Kļaviņa Baiba | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Ņujorkas draudze
 • Kļaviņa-Barshney Silvija | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Čikāgas Ciānas draudze
 • Kontere Kristīne | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Mineapoles - St.Paulas draudze
 • Korulis Sibila | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Toronto Sv.Jāņa draudze
 • Krieviņa Karīna | Latvijas apgabala draudzes | Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze
 • Kukaine Velta | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Viskonsinas Rapidu kopa
 • Legzdiņš Jānis | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Sandjego draudze
 • Malējs Vidis | Bufalo draudze | LELBA Kanādas apgabala draudzes
 • Mateus Jānis | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Montreālas Trīsvienības draudze
 • Mazpolis Vita | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Otavas Miera draudze
 • McLean Maija | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Ročesteras Krusta draudze
 • Meiere Inta, diakone | Zviedrijas apgabala draudzes
 • Mertens Indra | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Toronto Sv.Andreja draudze
 • Mieze Inguna | Lielbritānijas apgabala draudzes | Īrijas draudze
 • Muižnieks Rasma | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Kalgarijas draudze
 • Norbergs Aija | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Sv.Pēterburgas un apkārtnes draudze
 • Novicka Marcia Inês Mirra | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Sanpaulas draudze Brazīlijā
 • Ore Ruta | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Filadelfijas Sv.Jāņa draudze
 • Ozoliņš Modris | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Džamaikpleinas Trīsvienības draudze Bostonā
 • Ozols Ilgvars | LELBA Austrumu apgabala draudzes
 • Pelds Voldemārs | Virsvalde | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Aijovas draudze
 • Petrovskis Ivars | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Grandrapidu draudze
 • Piļkēvičs Deniss | Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze | Latvijas apgabala draudzes
 • Plamše Ilze | Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze | Latvijas apgabala draudzes
 • Pupons Ģirts | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Skenektedijas draudze
 • Reboka Aija | LELBA Kanādas apgabala draudzes | Sv.Katrīnas draudze
 • Rubenis Mārtiņš, mācītājs | LELBA Rietumu apgabala draudzes
 • Rūsis Tamāra | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Virsvalde
 • Sarkanis Roberts | Ilzu baznīcas Sofijas draudze | Latvijas apgabala draudzes
 • Sēja Rita, Dr. | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Oregonas draudze
 • Spalis Ivars | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Latviešu Sv.Pētera draudze Čikāgā
 • Stūrmanis Kārlis | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Vankūveras draudze
 • Šulcs Jānis | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Sietlas draudze
 • Tenisa Inga | Rīgas Evaņģēliskā draudze | Latvijas apgabala draudzes
 • Torstere Una | Virsvalde | Lielbritānijas apgabala draudzes | Vidusanglijas draudze
 • Upīte Viesturs | LELBA Vidienes apgabala draudzes | Detroitas Sv.Pāvila draudze
 • Veilands Kārlis | LELBA Rietumu apgabala draudzes | Ziemeļkalifornijas draudze
 • Vilinskis Astra | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Mančesteras draudze
 • Vītols Valdis | LELBA Vidienes apgabala draudzes
 • Zalmanis Dace | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Vašingtonas draudze
 • Zariņš Pēteris | LELBA Austrumu apgabala draudzes | Sirakūzu Apvienotā Kristus draudze