Notikumu kalendārs

novembris 2021
 • 1

  Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sāl 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44

  krāsa – balta

   

  Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu. (Jes 9:2)
  Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. (Jņ 16:24)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Se6
  Upsalas latviešu ev.lut. draudzē miruso piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu 6.novembrī plkst.14.00 Vindhems baznīcā, Vindhemsgatan
 • Sv7
  Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
  Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Stokholmas latviešu ev.lut. draudzē
  Stokholmas draudze, Zviedrija
  Atpakaļ uz dievnamu. Īrija
  Īrijas draudze, Īrija

  Ps 146; 1Ķēn 17:8–16; Ebr 9:24–28; Mk 12:38–4
  Jes 49:1–6; Rm 12:17–21; Mt 8:1–13

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Austrumanglijas draudze (Lielbritānija), māc. Viesturs Vāvere
  Apes Sv. Mateja draudze, Dd/GU, prāv. Vilnis Slinķis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Norwich, Bishop Graham Usher, Bishop Alan Winton, Bishop Jonathan Meyrick
  Church of Sweden: Diocese of Luleå, Bishop Åsa Nyström

  Tavā mutē es esmu ielicis savus vārdus. Lai tie nav tālu no tavas mutes, no tavu pēcnācēju mutes un no tavu pēcnācēju pēcnācēju mutes. (Jes 59:21)
  Kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz Raksti, iegūtu cerību. (Rm 15:4)

  7.novembrī plkst 14.00, Somu baznīcā mirušo piemiņas dienas dievkalpojums un kafija
  LELB Pasaulē Kristus Apvienotā evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes Īrijā regulārie klātienes dievkalpojumi novembrī notiks Dublinā
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Se13
 • Sv14

  Ps 16; Dan 12:1–3; Ebr 10:11–14, (15–18), 19–25; Mk 13:1–8
  1Moz 8:1–11; Rm 13:8–10; Mt 8:23–27

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Argentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudze (Argentīna), māc. David J. Calvo
  Apriķu draudze, Ld/GR, māc. Erlands Lazdāns

  PORVOO PRAYER  – Estonian Evangelical Lutheran Church: Archbishop Urmas Viilma, Bishop Tiit Salumäe, Bishop Joel Luhamets
  Church of England: Diocese of Rochester, Bishop James Langstaff, Bishop Simon Burton- Jones

  Cel savu balsi kā ragu! Stāsti manai tautai par tās pārkāpumiem! (Jes 58:1)
  Tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu; pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, – kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un no jauna gribat ļaut tiem sevi paverdzināt? (Gal 4:9)

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  Valsts svētku dievkalpojums 18.novembrī plkst 17.30 Storkyrka, Trångsund 1, Gamla Stan
 • 19
 • Se20
 • Sv21

  Ps 93; Dan 7:9–10, 13–14; Atkl 1:4b–8; Jņ 18:33–37

  krāsa – balta

   

  Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

  Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sak 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44
  Jes 65:17–19, 23–25; Kol 1:9–14; Mt 24:15–35

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze (Lielbritānija), prāv. Dr. Andris Abakuks
  Asares draudze, Dd/SE, vikārs māc. Atis Bambāns

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Edmundsbury and Ipswich, Bishop Martin Seeley, Bishop Mike Harrison
  Scottish Episcopal Church: Diocese of Aberdeen and Orkney, Bishop Anne Dyer

  Ko cilvēks dara, viss tam šķiet taisns, bet izvērtēt sirdis – Kunga ziņā. (Sak 21:2)
  Esiet gudri uz labo un vientiesīgi pret ļauno. (Rm 16:19)

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • Se27
 • Sv28

  Ps 25:1–10; Jes 33:14–16; 1Tes 3:9–13; Lk 21:25–36 vai Lk 19:28–40
  Zah 9:9–10; Rm 13:11–14; Lk 21:25–33

  krāsa – violeta vai zila


  Aizlūgums
  Apvienotā Linkolnas draudze (ASV), māc. Gija Galiņa
  Augstkalnes-Mežmuižas draudze, Ld/JE, māc. Guntars Lūsītis

  PORVOO PRAYER  – Scottish Episcopal Church: Diocese of St Andrews, Dunkeld and Dunblane, Bishop Ian Paton
  Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Porvoo, Bishop Bo-Göran Åstrand

  Lai tava žēlastība ir man mierinājums, kā tu pats teici savam kalpam. (Ps 119:76)
  Jeruzālemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs, viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Israēlam, un Svētais Gars bija pār viņu. (Lk 2:25)

 • 29
 • 30
Draudžu jaunumu atlase
1
Nov
Pirmdien
00:00

Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sāl 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44

krāsa – balta

 

Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu. (Jes 9:2)
Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. (Jņ 16:24)

6
Nov
Sestdien
14:00-17:00
Upsalas latviešu ev.lut. draudzē miruso piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu 6.novembrī plkst.14.00 Vindhems baznīcā, Vindhemsgatan
7
Nov
Svētdien
00:00

Ps 146; 1Ķēn 17:8–16; Ebr 9:24–28; Mk 12:38–4
Jes 49:1–6; Rm 12:17–21; Mt 8:1–13

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Austrumanglijas draudze (Lielbritānija), māc. Viesturs Vāvere
Apes Sv. Mateja draudze, Dd/GU, prāv. Vilnis Slinķis

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Norwich, Bishop Graham Usher, Bishop Alan Winton, Bishop Jonathan Meyrick
Church of Sweden: Diocese of Luleå, Bishop Åsa Nyström

Tavā mutē es esmu ielicis savus vārdus. Lai tie nav tālu no tavas mutes, no tavu pēcnācēju mutes un no tavu pēcnācēju pēcnācēju mutes. (Jes 59:21)
Kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz Raksti, iegūtu cerību. (Rm 15:4)

7
Nov
Svētdien
14:00-17:00
7.novembrī plkst 14.00, Somu baznīcā mirušo piemiņas dienas dievkalpojums un kafija
7
Nov
Svētdien
14:00-16:00
LELB Pasaulē Kristus Apvienotā evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes Īrijā regulārie klātienes dievkalpojumi novembrī notiks Dublinā
14
Nov
Svētdien
00:00

Ps 16; Dan 12:1–3; Ebr 10:11–14, (15–18), 19–25; Mk 13:1–8
1Moz 8:1–11; Rm 13:8–10; Mt 8:23–27

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Argentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudze (Argentīna), māc. David J. Calvo
Apriķu draudze, Ld/GR, māc. Erlands Lazdāns

PORVOO PRAYER  – Estonian Evangelical Lutheran Church: Archbishop Urmas Viilma, Bishop Tiit Salumäe, Bishop Joel Luhamets
Church of England: Diocese of Rochester, Bishop James Langstaff, Bishop Simon Burton- Jones

Cel savu balsi kā ragu! Stāsti manai tautai par tās pārkāpumiem! (Jes 58:1)
Tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu; pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, – kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un no jauna gribat ļaut tiem sevi paverdzināt? (Gal 4:9)

18
Nov
Ceturtdien
17:30-20:00
Valsts svētku dievkalpojums 18.novembrī plkst 17.30 Storkyrka, Trångsund 1, Gamla Stan
21
Nov
Svētdien
00:00

Ps 93; Dan 7:9–10, 13–14; Atkl 1:4b–8; Jņ 18:33–37

krāsa – balta

 

Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sak 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44
Jes 65:17–19, 23–25; Kol 1:9–14; Mt 24:15–35

krāsa – balta

Aizlūgums
Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze (Lielbritānija), prāv. Dr. Andris Abakuks
Asares draudze, Dd/SE, vikārs māc. Atis Bambāns

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Edmundsbury and Ipswich, Bishop Martin Seeley, Bishop Mike Harrison
Scottish Episcopal Church: Diocese of Aberdeen and Orkney, Bishop Anne Dyer

Ko cilvēks dara, viss tam šķiet taisns, bet izvērtēt sirdis – Kunga ziņā. (Sak 21:2)
Esiet gudri uz labo un vientiesīgi pret ļauno. (Rm 16:19)

28
Nov
Svētdien
00:00

Ps 25:1–10; Jes 33:14–16; 1Tes 3:9–13; Lk 21:25–36 vai Lk 19:28–40
Zah 9:9–10; Rm 13:11–14; Lk 21:25–33

krāsa – violeta vai zila


Aizlūgums
Apvienotā Linkolnas draudze (ASV), māc. Gija Galiņa
Augstkalnes-Mežmuižas draudze, Ld/JE, māc. Guntars Lūsītis

PORVOO PRAYER  – Scottish Episcopal Church: Diocese of St Andrews, Dunkeld and Dunblane, Bishop Ian Paton
Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Porvoo, Bishop Bo-Göran Åstrand

Lai tava žēlastība ir man mierinājums, kā tu pats teici savam kalpam. (Ps 119:76)
Jeruzālemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs, viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Israēlam, un Svētais Gars bija pār viņu. (Lk 2:25)

novembris 2021