Trīsvienīgais Dievs

Mūsu pasaulē, ņemot vērā ierobežoto cilvēcīgo pieredzi, ir grūti saprast Trīsvienību. Dievs sevi atklāj cilvēkiem Bībelē. Dieva Vārds, Bībeles Svētie raksti skaidri runā par Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu. Tomēr uzsverot, ka Dievs ir viens.

Dievs Tēvs ir pilnīgs, absolūts Dievs.
Dievs Dēls ir pilnīgs, absolūts Dievs.
Dievs Svētais Gars ir pilnīgs, absolūts Dievs.

Viens Dievs sevi atklāj trīs personās.

No Atanāsija Ticības Apliecības:
“Neradīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls un neradīts ir Svētais Gars. Bezgalīgs ir Tēvs, bezgalīgs ir Dēls un bezgalīgs ir Svētais Gars. Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls un mūžīgs ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet tikai viens mūžīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs bezgalīgu, bet tikai viens neradīts un viens bezgalīgs. Tā arī visvarens ir Tēvs, visvarens ir Dēls un visvarens ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs visvarenu, bet tikai viens visvarenais. Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievu, bet viens vienīgs Dievs. Tā Tēvs ir Kungs, Dēls ir Kungs un Svētais Gars ir Kungs. Tomēr nav trīs Kungu, bet viens vienīgs Kungs.”