Iespējas ziedot

Ziedot Misijas Fondam iespējams:

 1. rakstot čeku uz LELBP vārda ar piezīmi “Misijas Fonds”
  un nosūtot to LELBP kasierim Uģim Grīnbergam, 10536 Lucas Rd, Three Rivers, MI 49093, USA.
 2. Ziedojot caur PayPal (var izmantot gan PayPal kontu, gan kredītkartes).
  Spiediet uz PayPal logo un norādiet ziedojuma mērķi un summu:

Ziedot Rītdienas Fondam iespējams:

 1. rakstot čeku uz LELBP vārda ar piezīmi “Rītdienas Fonds”
  un nosūtot to LELBP kasierim Uģim Grīnbergam, 10536 Lucas Rd, Three Rivers, MI 49093, USA.
 2. Ziedojot caur PayPal (var izmantot gan PayPal kontu, gan kredītkartes).
  Spiediet uz PayPal logo un norādiet ziedojuma mērķi un summu:

LELBPasaulē Virsvalde pateicas un augstu vērtē katru ziedotāju un katru ziedojumu!