Iespējas ziedot

Misija: gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam mūsu Baznīcā. Atbalstītas tiek teoloģijas un radniecīgas studijas, arī draudžu darbinieku izglītība un pasākumi, kas veicina draudžu garīgo dzīvi.

  1. Ziedojumus Misijas Fondam lūdzam sūtīt LELBP kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBP vārda ar piezīmi “Misijas Fonds”.
    Elektroniski konta IBAN: ___     BIC/SWIFT___
  2. Ziedojums Rītdienas Fondam lūdzam sūtīt LELBP kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBP vārda ar piezīmi “Rītdienas Fonds”.
    Elektroniski konta IBAN: ___    BIC/SWIFT___
  3. Ziedojums Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fondam lūdzam sūtīt LELBP kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBP vārda ar piezīmi “Lūša piemiņas Fonds”.
    Elektroniski konta IBAN: ___    BIC/SWIFT___