Iespējas ziedot

Ziedot Misijas Fondam iespējams:
1) rakstot čeku uz LELBP vārda ar piezīmi “Misijas Fonds”
un nosūtot to LELBP kasierim Uģim Grīnbergam, 10536 Lucas Rd, Three Rivers, MI 49093, USA.
2) veicot pārskaitījumu uz LELBP kontu
BIC/SWIFT: CHASUS33, konta numurs 371687861 ar piezīmi “Misijas Fonds”
3) izmantojot PayPal: misijasfonds@gmail.com ar piezīmi “Misijas Fonds”


Ziedot Rītdienas Fondam iespējams:
1) rakstot čeku uz LELBP vārda ar piezīmi “Rītdienas Fonds”
un nosūtot to LELBP kasierim Uģim Grīnbergam, 10536 Lucas Rd, Three Rivers, MI 49093, USA.
2) veicot pārskaitījumu uz LELBP kontu
BIC/SWIFT: CHASUS33, konta numurs 371687861 ar piezīmi “Rītdienas Fonds”
3) izmantojot PayPal: lelbpasaule@gmail.com ar piezīmi “Rītdienas Fonds”

LELBPasaulē Virsvalde pateicas un augstu vērtē katru ziedotāju un katru ziedojumu!