Iespējas ziedot

Ziedot Misijas Fondam iespējams:
1) rakstot čeku uz LELBP vārda ar piezīmi “Misijas Fonds”
un nosūtot to LELBP kasierim Uģim Grīnbergam, 10536 Lucas Rd, Three Rivers, MI 49093.
2) veicot pārskaitījumu uz LELBP kontu
BIC/SWIFT: CHASUS33, konta numurs 371687861 ar piezīmi “Misijas Fonds”
3) izmantojot PayPal: misijasfonds@gmail.com ar piezīmi “Misijas Fonds”

Ziedot Rītdienas Fondam iespējams:
1) rakstot čeku uz LELBP vārda ar piezīmi “Rītdienas Fonds”
un nosūtot to LELBP kasierim Uģim Grīnbergam, 10536 Lucas Rd, Three Rivers, MI 49093.
2) veicot pārskaitījumu uz LELBP kontu
BIC/SWIFT: CHASUS33, konta numurs 371687861 ar piezīmi “Rītdienas Fonds”
3) izmantojot PayPal: lelbpasaule@gmail.com ar piezīmi “Rītdienas Fonds”

LELBPasaulē Virsvalde pateicas un augstu vērtē katru ziedotāju un katru ziedojumu!