Grīnbergs Uģis

LELBP Virsvaldes kasieris
LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvis Baznīcas Virsvaldē

10536 Lucas Rd
Three Rivers, MI 49093, USA
Tālr.: +1 (269) 244-5691
E-pasts: ugiathome@aol.com