Konference “Savas vagas dzinējs. Haraldam Biezajam – 115”

Ielūdzam Jūs apmeklēt teologa, reliģiju vēstures, folkloras un mitoloģijas pētnieka un publicista prof. Dr. theol., Dr. phil. Haralda Biezā (1909–1995) jubilejai veltītus pasākumus! Plašāka informācija un konferences programma zemāk pielikumā.

Dalība konferencē ir bez maksas, bet lūgums  reģistrēties līdz 8. jūlijam:  https://reg3.lnb.lv/

Konference ir viens no cikla “Latviešu grāmatai 500” notikumiem. To organizē Haralda Biezā fonds sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Ielūgumā izmantots Haralda Biezā fotoportrets (bez datējuma) no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma.

 

Konference “Savas vagas dzinējs. Haraldam Biezajam – 115”

2024. gada 12. jūlijā plkst. 12.00–19.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks teologa, reliģiju vēstures, folkloras un mitoloģijas pētnieka un publicista prof. Dr. theol., Dr. phil. Haralda Biezā (1909–1995) jubilejai veltīta konference “Savas vagas dzinējs. Haraldam Biezajam – 115” un krājuma izlases atklāšana. Savukārt 13. jūlijā plkst. 12.00 Haraldu Biezo pieminēs svētbrīdī Lestenes baznīcā. 

10. jūlijā aprit 115 gadi kopš dzimis ievērojamais latviešu teologs, reliģiju vēstures, folkloras un mitoloģijas pētnieks un publicists prof. Dr. theol., Dr. phil. Haralds Biezais. Savās zinātnieka līdumnieka atziņās un darbībā viņš izraisījis pretrunas un dažam labam reizēm bijis grūti saprotams. Tajā pašā laikā var sacīt, ka Biezais ir bijis īsts jaunlaiku mācītājs un zinātnieks, kas dzinis savu vagu, vienalga vai tā kādam patīk vai ne. Konference ļaus iepazīt Haralda Biezā personības daudzveidību ne tikai dažādām viņa darbības jomām veltītos referātos, bet arī atmiņu stāstos un koncertā, kurā tiks atskaņoti gan Haralda Biezā darbības laikā latviešu draudzēs pazīstami korāļi, gan tautas mūzika. 

Konferences ietvaros tiks atklāta Haralda Biezā darbībai veltīta krājuma izlase, kurā aplūkojami materiāli no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma. To veidojuši LNB vadošie pētnieki Viesturs Zanders un Mārtiņš Mintaurs. Krājuma izlase būs skatāma LNB “Retumu pasaules” telpā līdz šā gada 14. septembrim. 

Haralds Biezais dzimis Lestenē, pēc Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes beigšanas 1932. gadā ordinēts par mācītāju, taču pēc 1941. gada nodevies vienīgi zinātniskajai darbībai. Latvijas Universitātē ieguvis teoloģijas doktora grādu, pēc došanās trimdā uz Zviedriju Upsalas universitātē ieguvis arī filozofijas doktora grādu. Haralds Biezais bija Upsalas Universitātes reliģijas vēstures ārkārtas profesors (1957–1969), profesors Obu Akadēmijā Turku, Somijā  (1970–1977), kā arī viesprofesors Turku un Bonnas universitātēs. 1990. gadā Helsinku Universitāte viņam piešķīra goda doktora grādu. Haralds Biezais publicējis vairāk nekā 500 rakstu, tostarp vairāk nekā divdesmit monogrāfijas un rakstu krājumus galvenokārt par reliģijas un folkloras, vēlāk par vēstures tēmām.

Konference ir viens no cikla “Latviešu grāmatai 500” notikumiem. To organizē Haralda Biezā fonds sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Dalība konferencē ir bez maksas, bet lūgums  reģistrēties līdz 8. jūlijam:  https://reg3.lnb.lv/

Haralda Biezā fonds dibināts 2009. gadā, tā mērķis ir atbalstīt ar Latviju un latviešiem saistītu kultūras, reliģijas, mākslas, literatūras un tiesību vēstures un vispārējās vēstures pētniecību, kā arī uzturēt Haralda Biezā piemiņu. Kopš 2010. gada, kad pirmoreiz tika izsludināta pieteikšanās Haralda Biezā stipendijai, to saņēmuši vairāki desmiti latviešu zinātnieku un pētnieku. Pateicoties fonda aktivitātēm, 2023. gada maijā iesvētīts Haralda Biezā piemiņas akmens. 

 

Konferences programma:

2024. gada 12. jūlijs
LNB,  “Retumu pasaules” telpa, 5. stāvs
12.00–12.15
Konferences ievads: Jānis Krēsliņš, Pēteris Vanags, Andris Vilks

12.15–13.45
Elizabete Taivāne. Haralds Biezais reliģijpētnieka acīm
Guntis Pakalns. Haralds Biezais un folkloristika
Pēteris Vanags. Haralda Biezā ieguldījums latviešu agrīno rakstu izpētē

13.45–14.15 kafijas pauze un Haraldam Biezajam veltītas krājuma izlases apskate. 

14.15–16.00
Viesturs Zanders. Haralds Biezais: autors, redaktors, izdevējs
Mārtiņš Mintaurs. Cilvēks mijkrēslī: Haralda Biezā pētījumi par Latviju nacistu okupācijas laikā (1941–1945)
Ieva Jaunupe. Haralds Biezais (1909–1995) un Ansis Artums (1908–1997): sarunu māksla vēstulēs

LNB Kore, 11. stāvs
16.30–18.00
Ieva Graufelde, Jānis Krēsliņš, Māris Slokenbergs: Haralds Biezais – kā mēs viņu atceramies.

18.00  koncerts
Kārlis Žols (flīgelhorns),  Inguna Putniņa-Grīnberga (klavieres), Rūta un Valdis Muktupāveli (balss, kokle, dūdas).

2024. gada 13. jūlijā
12.00  Haraldam Biezajam veltīts svētbrīdis Lestenes baznīcā.
Ilustrācijā izmantots Haralda Biezā fotoportrets (bez datējuma) no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma. 

Konference notiek ar Haralda Biezā fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālu atbalstu. Cikls ”Latviešu grāmatai 500” notiek ar Latvijas kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. 

Papildu informācija:
Maija Treile
Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
maija.treile@lnb.lv
+371 29631741

Citi Jaunumi