Baušļi un tēvreize

Baušļi

  • Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.
  • Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.
  • Tev būs svēto dienu svētīt.‍
  • Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.
  • Tev nebūs nokaut.
  • Tev nebūs laulību pārkāpt.
  • Tev nebūs zagt.
  • Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.
  • Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.
  • Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.

 

Tēvreize

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos, Āmen.