LELBP struktūra

PREZIDIJS


Prezidente
Lauma Zušēvica  ☞

Viceprezidente, LELBA priekšniece, arhibīskapes garīgā vietniece
Anita Vārsberga-Pāža  ☞

Viceprezidente, arhibīskapes laju vietniece, Rītdienas Fonda priekšsēdētāja
Tamāra Rūsis  ☞

LELBA Pārvaldes priekšnieces laju vietniece
Sandra Kalve  ☞

Sekretāre, Lielbritānijas laju pārstāve Virsvaldē
Una Torstere  ☞

Kasieris, LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvis Virsvaldē
Uģis Grīnbergs  ☞

ALELDA (Austrālijas) laju pārstāvis Virsvaldē
Pēteris Saulītis   ☞

Eiropas pārstāve, Latvijas apgabala prāveste
Ieva Puriņa  ☞

 


VIRSVALDE

‌GARĪDZNIEKI

 • ‌Arhib. Lauma Zušēvica
 • Arhibīskapes garīgā vietniece – un LELBA priekšniece prāv. Anita Vārsberga-Pāža
 • Austrālijā – prāv. Helga Jansone
 • LELBA Austrumu apgabalā – prāv. Igors Safins
 • LELBA Rietumu apgabalā – garīgā vadītāja v.i. māc. Mārtiņš Rubenis
 • LELBA Vidienes apgabalā – prāv. Dr. Sarma Eglīte
 • LELBA Kanādas apgabalā – prāv. Dāvis Kaņeps
 • Latvijā – prāv. Ieva Puriņa
 • Lielbritānijā – prāv. Imants Miezis
 • Vācijā – arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis
 • Zviedrijā – prāv. Zilgme Eglīte

‌LAJI

 • Arhibīskapes laju vietniece – Tamāra Rūsis, LELBA Rietumu apgabals
 • Austrālijā – Pēteris Saulītis
 • LELBA kopumā – Sandra Kalve
 • LELBA Austrumu apgabalā – Ruta Ore
 • LELBA Vidienes apgabalā – Uģis Grīnbergs
 • LELBA Kanādas apgabalā – Uldis Dāboliņš
 • Latvijā – Ingrīda Kariņa-Bērziņa
 • Lielbritānijā – Una Torstere
 • Vācijā – Pēteris Vīgants
 • Zviedrijā – Dr. Jānis Krēsliņš

REVĪZIJAS KOMISIJA

Priekšsēdētāja
Ingrīda Jansone  ☞

Vija Ūdenāne   ☞

Mārtiņš Pūtelis   ☞

Eiropas pārstāve, Zviedrijas apgabala prāveste
Zilgme Eglīte   ☞


RĪTDIENAS FONDS

‌Fonda priekšsēdētāja
Tamara Rūsis
trusis@cox.net

Fonda kasiere
Baiba (Liepiņa) Rodiņa  ☞

A.Lūša Piemiņas fonda kasiere
Nora Turkēvics
norat123@rogers.com

ex officio:
‌LELBP arhib. Lauma Zušēvica

LELBA Pārvaldes priekšniece
prāv. Anita Vārsberga-Pāža

LELBA Teoloģijas nozares vadītāja –
prāv. emer. Dr. Ilze Kuplēna-Ewart

Fonda padomdevējs prāv.emer. Kārlis Žols

Kasieres palīgs Ivars Petrovskis


‌LELBP PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ

‌Pārstāve
Arhibīskape Lauma Zušēvica
‌Blaumaņa iela 5-9
‌Rīga, LV-1011

‌Pārstāves vietniece
prāv. Ieva Puriņa

‌Darbvedis
Māris Slokenbergs


Arhibīskapes darbvede 
Una Torstere