Baznīcas struktūra

PREZIDIJS


Prezidente
Lauma Zušēvica  ☞


Laicīgais viceprezidents
Pēteris Vīgants   ☞

Sekretāre
Una Torstere  ☞

Kasiere
Baiba (Liepiņa) Rodiņa  ☞

Austrālijas pārstāvis
Miķelis Strīķis  ☞

E‌iropas pārstāvis
Tālis Rēdmanis  ☞

LELBA pārvaldes priekšniece
Anita Vārsberga-Pāža  ☞

LELBA pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece
Sandra Kalve  ☞


VIRSVALDE

‌GARĪDZNIEKI

 • ‌Archib. Lauma Zušēvica
 • ‌Austrālijā – prāv. Dr. Jānis Priedkalns
 • ‌LELBA kopumā un LELBA Austrumu apg. – prāv. Anita Vārsberga-Pāža
 • ‌LELBA Rietumu apg. – prāv. Dr. Daira Cilne
 • ‌LELBA Vidienes apg. – prāv. Dr. Sarma Eglīte
 • ‌LELBA Kanādas apg. – prāv. Dāvis Kaņeps
 • ‌Lielbritānijā – prāv. Dr. Andris Abakuks
 • ‌Vācijā – prāv. Klāvs Bērziņš
 • ‌Zviedrijā – prāv. Zilgme Eglīte
 • Latvijā – prāv. Ieva Puriņa

‌LAJI

 • Austrālijā – Miķelis Strīķis
 • ‌LELBA kopumā – Sandra Kalve
 • ‌LELBA Austrumu apg. – Vilnis Ore
 • ‌LELBA Rietuma apg. – Tamāra Rūsis
 • ‌LELBA Vidienes apg. – Uģis Grīnbergs
 • ‌LELBA Kanādas apg. – Uldis Dāboliņš
 • ‌Lielbritānijā – Una Torstere
 • ‌Vācijā – Pēteris Vīgants
 • ‌Zviedrijā – Dr. Jānis Krēsliņš
 • Latvijā – Jānis Putnis

REVĪZIJAS KOMISIJA

‌Ingrida Jansone 

‌Voldemārs Pelds   ☞

Mārtiņš Pūtelis   ☞

‌Prāv. Zilgme Eglīte   ☞


RĪTDIENAS FONDS

‌Fonda priekšsēdētāja
Tamara Rūsis
trusis@cox.net

Fonda kasiere
Baiba (Liepiņa) Rodiņa  ☞

A.Lūša Piemiņas fonda kasiere
Nora Turkēvics
norat123@rogers.com

ex officio:
‌LELBP archib. Lauma Zušēvica

LELBA Pārvaldes priekšniece
prāv. Anita Vārsberga-Pāža

LELBA Teoloģijas nozares vadītāja –
prāv. emer. Dr. Ilze Kuplēna-Ewart

Fonda padomdevējs prāv.emer. Kārlis Žols

Kasieres palīgs Ivars Petrovskis


‌LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ

‌Pārstāve
Archib. Lauma Zušēvica
‌Blaumaņa iela 5-9
‌Rīga, LV-1011

‌Pārstāves vietniece
prāv. Ieva Puriņa

‌Darbvedis
Māris Slokenbergs


Archibīskapes asistente
Tija Abuls