Vārsberga-Pāža Anita, LELBA Austrumu apgabala prāveste

Baznīcas Virsvaldes locekle
LELBA Austrumu apgabala prāveste
Vašingtonas draudzes mācītāja.

Ordinēta 1993.gada 12.septembrī.

P.O. Box 297
412 Main Street,
Myersville, MD 21773-0297, USA
Tālr.: +13013023270
Tālr. baznīcā: +13012514151
E-pasts: macanitavp@gmail.com