Liturģija un mūzika

Par mūziku un liturģiju Baznīcā rūpējas Baznīcas liturģijas un mūzikas nozare (BLUM). Tās pienākumos ietilpst sarūpēt dievkalpojuma kārtībai nepieciešamos mainīgos tekstus: lūgšanas, litānijas, introitus utt., kā arī sagatavot alternatīvas svētdienas dievkalpojumu kārtības. Laikiem un apstākļiem mainoties, jāpārskata arī kazuāliju (kristību, laulību, u.c.) kārtība. BLUM nozare strādā pie esošās Dziesmu grāmatas pielikumu veidošanas, lai draudzes varētu turpināt paplašināt savu garīgo dziesmu pūru.