Diakonija un palīdzības fondi

Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē! Šis ir pārmaiņu un arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzes. Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudžu locekļu ārpus Latvijas jūt, kā draudžu dzīve iepriekšējos dažos gados ir mainījusies.

Maiņas ir gan draudžu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latviešu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palielinās, maiņas ir arī draudžu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBP.

Vēl nekad nebijusi situācija ir arī tā, ka LELBP ir pievienojušās arī draudzes Latvijā. Šīs mūsu laika zīmes ļoti uzstājīgi saka, ka mums arī savā domāšanā un nākotnes plānošanā ir jāspēj iet līdzi laikam – ne tikai šajās norisēs jānoraugās no malas, bet arī aktīvi jācenšas redzēt, kur pats Dievs mūs šobrīd grib lietot. Tas ir kā aicinājums no jauna paskatīties, kur varam savu roku pielikt Dieva darbā, un, kur Dieva darbs ar jaunu sparu var izpausties arī mūsu Baznīcā. Atcerieties, kā no mūsu Dziesmu grāmatas mēs paši esam pieraduši dziedāt: “Jauni mērķi, uzdevumi Ceļa gaitā atklājas…” (355.) Vai arī tā ir dziesma, kuru dziedāt izvairāmies?

Rītdienas Fonds ir instruments, ar kura palīdzību mūsu Baznīca ir un var būt līdzdalīga šo jauno mērķu un uzdevumu sasniegšanā. To jau norāda pats nosaukums “Rītdienas fonds”…  Rītdienas fonds ir atbalstījis un atbalsta garīdznieku izglītību gan ar stipendijām, tādējādi ļaujot latviešu draudzēm gūt garīgo aprūpi no kvalificētiem, izglītotiem garīdzniekiem, gan vispārēji veicinot mūsu Baznīcas garīgo attīstību – piemēram, finansējot Laju kursus. Rītdienas fonda atbalstu katru gadu saņem vairāki garīdznieki. Pavaicājiet savam mācītājam/mācītājai, diakonam/diakonei: vai Tu esi saņēmis/saņēmusi Rītdienas Fonda atbalstu? Cik nozīmīgs tas ir bijis? Varbūt daudzi mūsu draudžu locekļi nemaz neapzinās Rītdienas Fonda lielo nozīmi mūsu Baznīcas dzīvē…

Rītdienas fonds arī katru gadu sniedz atbalstu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes darbiniekiem.

Bet, šis izaugsmes avots mūsu Baznīcā arvien ir jāatjauno. Un mūsu draudzēs šīs iespējas vēl arvien ir. Mēs esam viena Baznīca: latviešu draudzes visā plašajā pasaulē, un, ja šobrīd tieši jūsu draudze ir nodrošinātā ar labi izglītotu garīdznieku, tad kādā citā draudzē situācija pilnīgi iespējams, ir savādāka. Un droši vien arī jūsu draudzes ganam būtu labi savu izglītību papildināt, lai draudzes aprūpe būtu svaiga, un, lai garīdznieks “neizdegtu”.

Atcerēsimies savās draudzēs savu lielo Baznīcu, kas ir ne tikai atsevišķas draudzes, bet visa LELBP, domāsim par tās Rītdienu. Tā būs dāvana mums pašiem, jo mēs paši taču esam daļa no tās.

Šobrīd mūsu Baznīca lūdz no katra draudzes locekļa Rītdienas fonda vajadzībām kā minimālo ziedojumu gadā $1. Tas taču nav daudz. Vai ne? Diemžēl visas mūsu draudzes to nav izdarījušas. Ko tas varētu nozīmēt attiecībā par mūsu nostāju pret mūsu Baznīcas nākotni?

Svētību Jums ikvienam un Jūsu draudzēm vēlot,
Prāv. emer. Kārlis Žols