Bībele

Bībele jeb Svētie Raksti ir Dieva Vārds, ko cilvēki ir sarakstījuši, Svētā Gara iedvesmoti. Apustulis Pēteris raksta: "Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā."(2. Pēt. 1,21)
"Dievs mums nav devis nevienu citu līdzekli, kā vienīgi savu dievišķo vārdu, kurā vienīgajā mēs dzirdam Kristu." (M.Luters)

Interneta vietnes

Klausāmgrāmatas

Programmas datoriem, viedtālruņiem un planšetēm

  • Mācītājiem iesakām Accordance Bībeles programmu, kurai (par maksu) pieejams Jaunais Bībeles tulkojums. Šajā programmā (par maksu) pieejami daudzi Bībeles izpētes moduļi — vārdnīcas, Bībeles komentāri, foto resursi, u.tml.

 

Foto: Baiba Rēdmane