Bībele

Bībele jeb Svētie Raksti ir Dieva Vārds, ko cilvēki ir sarakstījuši, Svētā Gara iedvesmoti. Apustulis Pēteris raksta: "Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā."(2. Pēt. 1,21)
"Dievs mums nav devis nevienu citu līdzekli, kā vienīgi savu dievišķo vārdu, kurā vienīgajā mēs dzirdam Kristu." (M.Luters)

Latvijas Bībeles Biedrības publicētais  1965. gada izdevuma revidētais Bībeles teksts latviešu valodā.

Ar organizācijas Hosanna finansiālu atbalstu veikts ekumēnisks projekts,- Jaunās Derības jaunā tulkojuma audio ieraksts latviešu valodā, ko ierunājuši 38 dažādu draudžu mācītāji, laji un aktieri. Šajā lapā līdzās at latviskā tulkojuma ierakstu, atradīsiet ierakstu daudzās citās valodās.

Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicētais 1965. gada revidētais Bībeles teksts latviešu valodā.

Latviešu Bībele ir pieejama lejuplādei par maksu no “OliveTree” interneta veikala. Saites uz pieejamajiem izdevumiem:

FOTO: Baiba Rēdmane