Saulītis Pēteris

ALELDA laicīgais pārstāvis Virsvaldē
ALELDA Pārvaldes priekšnieka laicīgais vietnieks
8/208 Canterbury Road
Canterbury VICTORIA 3126
Australia
Tel: +61 419 914 491
E-pasts: psaulitis@hotmail.com