Austrālijas apgabala draudzes

Saulītis Pēteris

ALELDA laicīgais pārstāvis Virsvaldē ALELDA Pārvaldes priekšnieka laicīgais vietnieks 8/208 Canterbury Road Canterbury VICTORIA 3126
lasīt tālāk

Eversons Egons

Kanberas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks: Egons Eversons E-pasts: egons@grapevine.com.au 12 Jarrah Street O’Connor, ACT
lasīt tālāk

Ozols Ivars, diakons Dr.

Kalpo Adelaides draudzē Ordinēts kā diakons 2010. gada 7. februārī tālr. +61 41984 6401 e-pasts
lasīt tālāk

Stone Rota, diakone

Austrālijas apgabala vikāre Ordinēta kā diakone 2014.  gada 24. oktobrī e-pasts rotina@yahoo.com
lasīt tālāk

Dievkalpojumi

Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienība (ALELDA)


Pārvalde
Priekšnieks: vieta vakanta

Priekšnieka garīgais vietnieks
Diakone Rota Stone  ☞

Priekšnieka priekšnieka laicīgais vietnieks, Baznīcas Virsvaldes loceklis
Pēteris Saulītis  ☞

Pārvaldes sekretāre
Dr. Ilga Vēvere
2 Collyer Court, Linden Park, SA 5065
Tālr. +61 8 8379 6983
univ.of.sat@apollo.lv

Pārvaldes kasiere
Māra Balodis


 

Šeit jūs atradīsiet Austrālijas Latviešu Evanģēliski Luterisko Draudžu Apvienības darbības noteikumus ☞

 

Apraksts

Diakons Dr. Ivars Ozols  ☞

Diakone vikāre Rota Stone  ☞

Mācītāja Helga Jansons  ☞
epasts: pastorhelgaj@gmail.com


 

Kontakti

Tālrunis
+61883796983