Stone Rota, diakone

Austrālijas apgabala vikāre

Ordinēta kā diakone 2014.  gada 24. oktobrī
e-pasts rotina@yahoo.com