Stone Rota, mācītāja

Austrālijas apgabala vikāre

Ordinēta par mācītāju 2022. gada 27. novembrī.
Ordinēta par diakoni 2014.  gada 24. oktobrī.
e-pasts rotina@yahoo.com