Melburnas draudze

40 Warrigal Road Surrey Hills

Draudzes kalendārs

jūlijs
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Dievkalpojumi

Dievkalpojumi Melburnas draudzē
Adrese: 40 Warrigal Road Surrey Hills, VIC 3127

Draudzes priekšnieks
Pēteris Saulītis
Tālr: +61 419 914 491

Draudzes pasta adrese
Pēteris Saulītis
8/208 Canterbury Road
Canterbury VICTORIA 3126
Australia

Apraksts

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas pasaulē. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.

Kontakti

Tālrunis
+61 419 914 491

Draudzes jaunumi