Melburnas draudze

40 Warrigal Road Surrey Hills

Draudzes kalendārs

Dievkalpojumi

Dievkalpojumi Melburnas draudzē
Adrese: 40 Warrigal Road Surrey Hills, VIC 3127

Draudzes priekšnieks
Kasparsons Kārlis
Tālr: +61398501248

Draudzes pasta adrese
Kasparsons Kārlis
8 Melaleuca Ave
LOWER TEMPLESTOWE
VIC 3107

Apraksts

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.

Kontakti

Tālrunis
+61398501248

Draudzes jaunumi