Žols Kārlis, prāvests emeritus

Kalpo Stokholmas draudzē (Zviedrijā), Upsalas draudzē (Zviedrijā), Āgenskalna dievkalpojumu kopā, Ilzu dievkalpojumu kopā, VSAC “Rīga”

Latvijas apgabala Pārvaldes sekretārs

Ordinēts 1996. gada 16. augustā

Slokas iela 48a-39
Rīga, LV-1007
tālr. +371 26635035
e-pasts karliszols@gmail.com