Žols Kārlis, prāvests emeritus

Kalpo: Rites pagasta Ilzu baznīcas Sofijas draudzē,
kapelāns VSAC “Rīga” Kapseļu ielā

Latvijas apgabala priekšnieces vietnieks

Ordinēts 1996. gada 16. augustā

Smilšu iela 4,
Ogre, LV–5001
tālr. +371 26635035
e-pasts karliszols@gmail.com