Žols Kārlis, prāvests emeritus

Kalpo Stokholmas draudzē (Zviedrijā), Upsalas draudzē (Zviedrijā), Rites pagasta Ilzu baznīcas Sofijas draudzē, VSAC “Rīga”, Ogres dievkalpojumu kopā

Latvijas apgabala priekšnieces vietnieks

Ordinēts 1996. gada 16. augustā

Slokas iela 48a-39
Rīga, LV-1007
tālr. +371 26635035
e-pasts karliszols@gmail.com