Misijas fonds un noteikumi

LELBĀL Misijas fonda uzdevums ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur, kur kāda LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze. Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī.

Lūgumi pabalstam piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBĀL Virsvaldes priekšsēža/-des laicīgam/-ai vietniekam/-cei un archibīskapa/-es  sekretāram/-ei.
Saņemtos lūgumus izvērtē  LELBĀL prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu.  Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši  informē LELBĀL Virsvaldi.
Misijas fonda finances pārbauda LELBĀL Revizijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBĀL Virsvaldes plenārsēdes laikā.
Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt:
• ceļa izdevumiem;
• garīdznieku atbalstam, kas kalpo tur, kur nav vēl draudzes, vai tur, kur draudzes nespēj atlīdzināt garīdznieka/-ces izdevumus un/vai honorāru; un/vai jebkādam citam kristīgas misijas pasākumam.
Archibīskaps/-e  katra gada aprīlī  izsūta ziņojumu visām  LELBĀL draudzēm un garīdzniekiem/-cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra piešķīruma summu un saņēmēju.
Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu,  nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma lēmums.
Apstiprināts 2016. gada 8. februārī

Ziedojumus Misijas Fondam lūdzam sūtīt LELBPasaulē kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBP vārda ar piezīmi “Misijas Fonds”.