Misijas fonds un noteikumi

LELBP Misijas fonda uzdevums ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBP draudzes, un arī tur, kur kāda LELBP draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBP draudze. Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī.

Lūgumi pabalstam piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBP Virsvaldes priekšsēža/-des laicīgam/-ai vietniekam/-cei un archibīskapa/-es  sekretāram/-ei.

Saņemtos lūgumus izvērtē LELBP prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu.  Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši  informē LELBP Virsvaldi.

Misijas fonda finances pārbauda LELBP Revizijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBP Virsvaldes plenārsēdes laikā.

Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt:

  • ceļa izdevumiem;
  • garīdznieku atbalstam, kas kalpo tur, kur nav vēl draudzes, vai tur, kur draudzes nespēj atlīdzināt garīdznieka/-ces izdevumus un/vai honorāru; un/vai jebkādam citam kristīgas misijas pasākumam.

Archibīskaps/-e  katra gada aprīlī  izsūta ziņojumu visām LELBP draudzēm un garīdzniekiem/-cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra piešķīruma summu un saņēmēju.

Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu,  nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma lēmums.

Apstiprināts 2016. gada 8. februārī

(P.S. 2020. gada oktobrī ar sinodālu lēmumu LELBĀL nosaukums mainīts uz Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP). Atbilstoši tam šajā dokumentā labots Baznīcas nosaukums.)

Informācija, kā ziedot Misijas Fondam.