Spalis Ivars

Latviešu Sv.Pētera draudzes Čikāgā priekšnieks

Tālr.: +1 (630) 485-1988
E-pasts: ivspalis@gmail.com