Grinvalds Jānis

Hamiltonas Kristus draudzes priekšnieks

4052 Stadelbauer Drive
Beamswille, ON L0R 1B4, Canada
Tālr.: +1 (905) 563-3272
E-pasts: jgrin22@gmail.com