Rūsis Tamāra

Laicīgā pārstāve Baznīcas Virsvaldē
Dienvidkalifornijas draudzes priekšniece

31 Laguna Woods Drive
Laguna Niguel, CA 92677, USA
Tālr.: +1 (949) 443-2150
E-pasts: trusis@cox.net