Abakuka Rūta

Apvienotās Londonas latviešu un Miera draudzes priekšniece

Tālr: +447786221835
e-pasts: abakuks@ntlworld.com
e-pasts: chair@latvianchurch.org.uk