Grīnvalde Līga

Cīravas autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece

tālr.  +371  26401508
e-pasts  kalmes4@inbox.lv