Orle, Juris

Oregonas draudzes priekšnieka vietas izpildītājs.

7860 SW Everett Ct.
Beaverton, OR 97007
Unites States of America

Tālr.: +1 (503) 747-5773