Zalmanis Dace

Vašingtonas draudzes priekšniece

402 Hurley Avenue #308
Rockville, MD 20850, USA
Tālr.: +1 (703) 442-8458
E-pasts: dzalmanis@yahoo.com