Jente Juris

Toronto Austrumu draudzes priekšnieks

605-155 Beecroft Rd
Toronto, ON M2N 7C6
Tālr.: +1 (847) 961-3130
E-pasts: jurisjente@sympatico.ca