Vītols Valdis

Saginavas draudzes priekšnieks

5398 Pepper Mill Rd
Grand Blanc, MI 48439, USA
Tālr.: +1 (810) 694-9511
E-pasts: vitolsdds@comcast.net