Torstere Una

LELBPasaulē Virsvaldes sekretāre, LELBPasaulē Lielbritānijas apgabala pārvaldes sekretāre,
Vidusanglijas draudzes priekšniece

146 Caxton Sreet
Derby DE23 1RA
Tālr. +44 1332 890475
Mob. Tālr. +44 7575 909-817
Una.torstere@gmail.com

FOTO: U.Torsteres privātais arhīvs