Balodis Juris

Zvannieku draudzes priekšnieks
Tālr. + 371 26411941
Vecrogas, Vaives pag,
Cēsu nov, LV-4136
Latvia