Golde Pēteris

Sadberijas draudzes priekšnieks

1359 Cawthorpe
Sudbury, ON P3G 1C1
Tālr.: +1 (705) 522-1911
Tālr.: +1 (705) 561-6761
E-pasts: pgolde@vianet.ca