Tenisa Inga

Rīgas Evaņģēliskās draudzes Valdes priekšsēdētāja

e-pasts valde@redraudze.lv