Apīne Zenta

Klīvlandes Apvienotās draudzes priekšniece

291 Ridge Rd.
Hinckley, OH 44233, USA
Tālr.: +1 (330) 278-4725
E-pasts: zapinis@aol.com