Mateus Jānis

Montreālas Trīsvienības draudzes priekšnieks

4655 Westmore
Montreal, QC H4B 2A1, Canada
Tālr.: +1 (514) 481-2530
E-pasts: j.mateus@sympatico.ca