Zariņš Pēteris

Sirakūzu Apvienotās Kristus draudzes priekšnieks

8536 Indian Hill Road,
Manlius, NY 13104, USA
E-pasts: szarins@twcny.rr.com