Petrovskis Ivars

Grandrapidu draudzes priekšnieks

5239 E. Woodmeade Ct SE
Ada, MI 49301, USA
Tālr.: +1 (616) 975-2705
E-pasts: zipetro@att.net