Pelds Voldemārs

Aijovas draudzes priekšnieks

2323 Dixon St
Des Moines, IA 50316
Tālr. +1(515)7101431
E-pasts: wally@pelds.com