Baznīcas gadagrāmata 2023

Par Gadagrāmatu

Redaktore Valda Lutiņa
Māksliniece maketētāja Laura Briedis Tomko

Redakcijas kolēģija: LELBP Virsvalde, it īpaši archibīskape Lauma Zušēvica, prāveste emerita Ieva Graufelde, prāveste Dr. Sarma Eglīte, prāveste Zilgme Eglīte

LELBP internetā: www.lelbpasaule.lv un Facebook – LELBPasaulē

Foto – Lauma Zušēvica, Ieva Graufelde, Rasma Gundega Ieviņa, Rihards Puriņš, Silvija Kļaviņa-Barshney, Sandra Krama, LELBP draudžu archīvs

Foto apstrāde – prāveste Ieva Puriņa

Vākam un iekšlapu noformējumam izmantoti Sandbijas baznīcas (Zviedrija) altāra fotoattēli. Altārgleznu “Laidiet bērniņus pie manis” (Mk 10:14) draudzes mācītājs un mākslinieks Gustavs Lundkvists (1827.–1905.) gleznoja 1892. gadā. Šajā baznīcā dievkalpojumos pulcējas latvieši, kas nometnēs, iesvētības mācībās, studentu semināros un citos pasākumos tiekas Ēlandē.

Grāmata iespiesta HKM Direct Market Communications un SIA “ANDIMAR-J”

© Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvalde, 2022