Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Vācijā

Jādomā par nākotni

Klāvs Bērziņš, prāvests

Vācijas apgabals

Savus pārskatus bieži mēdzu sākt ar Ēriha Marijas Remarka romāna virsrakstu — Rietumu frontē bez pārmaiņām. Tā nu arī šoreiz, zināmā veidā raksturīgi stāvoklim, ko var apzīmēt ar — Austrumos nekā jauna.

Vācijas tā saukto trimdīšu izmiršana atstāj lielus, neatgūstamus robus draudžu locekļu skaitā, līdz ar to arī darbībā un, protams, finansēs. Katrs latvietis Vācijā, kas atzīst sevi par kristieti, maksā t. s. Kirchensteur — Baznīcas nodokli. Un no šiem nodokļiem vācu Baznīca — Evangelishe Kirche in Deutschland (EKD) — ar mūsu Baznīcas biedrības starpniecību algo divus mācītājus unļauj diakonēm un neatalgotiem garīdzniekiem pildīt pienākumus. Mūsu aprūpējamo skaits, kuru minam EKD, ir 6100 cilvēku, no kuriem visi nav draudžu locekļi. Vācijā katru cilvēku, kurš reģistrē sevi par “evangelisch” (ne lutherisch), pieskaita vietējai draudzei. Tā, piemēram, Ķelnes draudzei, ja tā vēl eksistētu, piederētu vairāki simti!

Apgabala konferences dalībnieki

Apgabala konferences dalībnieki

Kopumā Vācijā vairāk vai mazāk darbojas 17 draudzes, un tās aprūpē divi algotie mācītāji un seši “brīvpātīgie” garīdznieki (skat. 2022. gada Baznīcas gadagrāmatu). Tā kā EKD līdzekļi dažādu iemeslu dēļ samazinās, arī mūsu finanses samazinās, un, vienam no mūsu algotņiem pensijā ejot, EKD algos tikai vienu (!) mācītāju.

Prāvests Klāvs Bērziņš un katoļu priesteris Viktors Jermakovičs vada svētbrīdi Lommeles kapos

Prāvests Klāvs Bērziņš un katoļu priesteris Viktors Jermakovičs vada svētbrīdi Lommeles kapos

Neaizmirsīm arī kovida iespaidu! Tāpat kā visā pasaulē, arī Vācijā pēdējo divu gadu laikā pulcēšanās bija ierobežota un pat aizliegta. Vācijā šo ierobežojumu pārvarēšana bija mazliet komplicētāka nekā citās zemēs, jo katrai pavalstij (Vācijā to ir 16!) bija savi nolikumi.

Bet notika arī skaistas un svētīgas lietas! Tā pagājušajā gadā diakones amatā ordinējām mīļo māsu Liliju Tenhāgenu. Pateicība Dievam!

Dažas domas par nākotni un statistiku. Lai zinātu dievkalpojumu apmeklētāju skaitu, noderētu kāda Baznīcas Virsvaldes izstrādāta forma, kura būtu jāaizpilda ik gadu un kurā varētu arī reģistrēt, piemēram, Facebook “like” un skatījumus. Diakone Lilija savā pārskatā rakstīja: “Visu klātienes dievkalpojumu sprediķi internetā pieejami rakstiskā formā. Apmeklētāju daudzums klātienē bija neliels — no pieciem līdz 18 dalībniekiem. Dievkalpojumu ierakstu skatījumu statistika internetā jubilejas dievkalpojumam bija visaugstākā — 270 skatījumu, pārējiem ierakstiem — ap 40 līdz 60 skatījumu.”

Mācītājs Tālis Rēdmanis vada konferences svētbrīdi

Mācītājs Tālis Rēdmanis vada konferences svētbrīdi

Mūsu nākotne Vācijā lielā mērā ir atkarīga no mums piešķirtajiem un no EKD izcīnītajiem līdzekļiem archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša vadībā. Tad arī sadarbībā ar mūsu cienījamo archibīskapi Laumu Zušēvicu un Vācijas apgabala Pārvaldi kalsim nākotnes plānus.

Pēc dievkalpojuma Sv. Ludviga baznīcā Ludvigshāfenā. No kreisās: O. Dzenis, G. Bračko, D. Bračko, K. Dzene, diak. R. G. Ieviņa, H. Abiks, māc. R. Eimanis

Pēc dievkalpojuma Sv. Ludviga baznīcā Ludvigshāfenā. No kreisās: O. Dzenis, G. Bračko, D. Bračko, K. Dzene, diak. R. G. Ieviņa, H. Abiks, māc. R. Eimanis

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju