Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Lielbritānijā

Ar Tavu žēlastību

Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. (2Kor 12:9)

Daira Vāvere, prāveste

Lielbritanijas apgabals

Šogad Lielbritānijas apgabala 72. sinode notika klātienē — labdarības organizācijas “Daugavas Vanagi” Londonas namā. Aptuveni divus gadus nebijām cits ar citu tikušies, tādēļ bieži pirms sasveicināšanās apskāviena vai sarunas mirkli klusējām un viens otru uzlūkojām. Vēlāk, uzklausot sinodāļu ziņojumus un ievēlot prāvestu un Pārvaldes locekļus, sapratām, ka ļoti daudz kas pandēmijas gadu laikā ir mainījies un daudz kas vairs nebūs tā, kā bijis iepriekš.

Sinodes dievkalpojumā un atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Ivita Burmistre. Priecājāmies, ka, vēstniecei esot kopā ar mums gan uzrunā, gan lūgšanās un Svētajā Vakarēdienā, gan vienkaršās sarunās, piedzīvojām to, ka esam vienoti ciešām un ilgstošām draudzības un sadarbības saitēm.

72. sinodes dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā sēž: U. Torstere, māc. V. Vāvere, prāv. D. Vāvere, vēstn. I. Burmistre, prāv. emer. Dr. A. Abakuks, māc. I. Miezis

72. sinodes dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā sēž: U. Torstere, māc. V. Vāvere, prāv. D. Vāvere, vēstn. I. Burmistre, prāv. emer. Dr. A. Abakuks, māc. I. Miezis

Pēc 15 prāvesta amatā pavadītiem gadiem Dr. Andris Abakuks vairs nekandidēja. Par jauno prāvesti tika ievēlēta mācītāja Daira Vāvere. Pārvaldes locekļu sastāvs nemainījās, viena garīdznieka vieta Pārvaldē — vakanta.

Sinodes dievkalpojumā

Sinodes dievkalpojumā

Pateicībā par ilggadējo kalpošanu LELBP Virsvalde ir piešķīrusi Dr. Andrim Abakukam prāvesta emeritus statusu.

Apgabala laju pārstāve Virsvaldē un tās sekretāre Una Torstere Sinodē dalījās ar atziņām, ko guva LELBP Virsvaldes plenārsēdē Vašingtonā, ASV, no 28. aprīļa līdz 1. maijam.

Pandēmijas laiks ir atstājis dažādu ietekmi mūsu draudžu darbībā.

Apvienotā Londonas draudze pamatā ir atgriezusies pie pirmskovida laika darbības — reizi mēnesī notiek klātienes dievkalpojumi. Dažos veidos darbība pat pieaugusi. Veidojas draudzes koris un ir bijušas jaukas un sekmīgas draudzes ekskursijas. Pandēmijas laikā Brukvudas kapu latviešu nodalījums ieguva lielāku nozīmi. Tur varēja pulcēties, kad tas nebija ļauts baznīcas telpās. Līdz ar to pieaugusi interese par latviešu kapiem. Rūpējoties par kapiem, ir bijusi laba sadarbība ar vēstniecību.

Londonas draudzes koris

Londonas draudzes koris

Rietumanglijas draudzē Inetas Vecmuktānes izkārtojumā notika Ziemsvētku dievkalpojums Bristolē, bet Gērnsijā goda konsules Lilitas Krūzes izkārtojumā notika Ziemsvētku dievkalpojums un Lieldienu laika dievkalpojums, īpaši atceroties Ukrainu.

Lieldienu laika dievkalpojums Gērnsijā, pieminot Ukrainu

Lieldienu laika dievkalpojums Gērnsijā, pieminot Ukrainu

Ne visur viss ir atgriezies vecajās sliedēs. Diemžēl tā ir daļa no mūsu jaunās realitātes. Lielākajā daļā Vidusanglijas draudzes kopu, kā arīZiemeļanglijas un Mančesteras draudzē nav atsākušies klātienes dievkalpojumi. Izņēmums ir Vidusanglijas draudzes Derbijas kopa, kur notikuši un notiks regulāri dievkalpojumi. Toties mācītāju Dairas un Viestura Vāveru vadībā katru svētdienu notiek labi apmeklēti Zoom dievkalpojumi.

Vidusanglijas draudzes Derbijas kopa sveic jauno prāvesti Dairu Vāveri

Vidusanglijas draudzes Derbijas kopa sveic jauno prāvesti Dairu Vāveri

Sinodē tika saņemts Mančesteras draudzes lūgums pievienoties Ziemeļanglijas draudzei. Sinode šo lūgumu apstiprināja.

Allaž aktīva un darbīga ir draudze Īrijā. 3. aprīlī tās diakonu Imantu Miezi Dublinas anglikāņu katedrālē ordinēja LELBP mācītāja amatā.Uz Porvo līguma pamata viņš reizē ieguva licenci darboties kā Īrijas Anglikāņu baznīcas (Church of Ireland) mācītājs. Ordinācijā piedalījās abu Baznīcu archibīskapi — Maikls Džeksons un Lauma Zušēvica, kā arī prāvests Dr. Andris Abakuks.

Mācītājs Imants Miezis ar ordinācijas apliecībām

Mācītājs Imants Miezis ar ordinācijas apliecībām

Pandēmijas laikā dievkalpojumi notika attālināti tiešraidē draudzes Facebook profilā. Reizi nedēļā darbojās draudzes virtuālā kafejnīca, trešdienu vakari bija atvēlēti individuālām sarunām,bet sestdienu vakaros — Zoom lūgšanu stunda.

Sākot ar 2022. gada janvāri, ir atsākušies klātienes dievkalpojumi Dublinā un Limerikā. Notikušas arī draudzes ekskursijas un izbraukums ar velosipēdiem. Divu gadu laikā draudze veidojusi labdarības akcijas, atbalstot gan daudzbērnu māmiņu Latvijā, gan veco ļaužu pansionātu Tukumā, gan kāda mācītāja ģimeni Latvijā. Pašlaik draudzē ir 164 pieaugušie draudzes locekļi.

Cerēsim, ka pandēmija nav atstājusi tikai rētas vai atmiņas par to, kas reiz bijis. Lai mums pietiek ar Dieva žēlastību un tajā veidojas mūsu draudzes!

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju