Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Austrālijā — ALELDA

Vētrainas pārmaiņas!

Miķelis Strīķis, ALELDA Pārvaldes priekšnieka laju vietnieks

Austrālija — ALELDA

Ja pagājušā gada pārskats šķita drūms, tad šogad tas varētu likties vēl drūmāks, jo:

  • ir miris mūsu prāvests Dr. Jānis Priedkalns Ph D;
  • Austrālijā vairs nav neviena LELBP sastāvoša un aktīvi kalpojoša mācītāja;
  • Austrālijas apgabala prāvesta amata pagaidu izpildītāja diakone Rota Stone dzīvo tālajā Jaunzēlandē, tās ziemeļu salā;
  • draudze Jaunzēlandes dienvidu salā ir neaktīva (notur dievkalpojumu tikai Latvijas valsts svētkos) un ir oficiāli paziņojusi, ka uzskata, ka tā ir pavisam neatkarīga un nesastāv nevienā jumta organizācijā (tātad arī ne ALELDA, nedz LELBP);
  • 2022. gada novembra Sinodē uz amatu Pārvaldē vairs nekandidēs tajā ilgāk par 20 gadiem nokalpojušais Miķelis Strīķis.

Bet ticība Jēzū Kristū mūs pēc šīm vētrainajām pārmaiņām atjaunos! “Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās.” (Mk 6:51)

Kanberas draudzes locekļu skaits 2019. gadā bija 24, 2020. gadā — 22, bet 2021. gadā — 21. Visi draudzes locekļi ir pārsnieguši 50 gadu vecumu. Dāmu komitejas priekšniece veselības dēļ atteicās no amata, un Dāmu komiteja draudzē vairs nepastāv. Pandēmija ir iespaidojusi viesu mācītāju ceļošanu tā, ka 2020. gadā draudzei bija divi dievkalpojumi, bet 2021. gadā — trīs. Gaišs un iepriecinošs notikums bija, ka draudze atbalstīja valdes lēmumu ar Vītolu fonda līdzdalību piešķirt stipendiju vienam studentam vai studentei uz trim gadiem, lai studētu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē un iegūtu bakalaura grādu teoloģijā.

Arī Volongongas draudzē vēl ir 21 loceklis, no kuriem aktīva ir trešā daļa. Covid–19 pandēmijas dēļ noturēto dievkalpojumu skaits 2020. gadā bija nulle, bet 2021. gadā — divi. Domājams, ka 2022. gadā notiks četri dievkalpojumi. Draudzi apkalpo Sidnejā dzīvojošs latviešu mācītājs, kurš gan LELBP nesastāv. Draudzes locekļi ir gados veci, nav jauniešu, kuriem nodot draudzes vadību.

Kvīnslandes draudzes locekļu skaits turpina samazināties, jādomā par draudzes nākotni. Vairākus mēnešus draudzes vadība neatbildēja uz ALELDA Pārvaldes sūtītiem e–pastiem, bet 2022. gada augustā sarakste atkal atjaunota.

Adelaides draudzes locekļu skaits 2019. gadā bija 60 (no tiem aktīvi
bija 40), 2020. gadā — 63 (aktīvi — 35), bet 2021. gadā — 58 (aktīvi — 30). Noturēti dievkalpojumi ar dievgaldu: 2019. gadā 14 reizes (un vēl 10 reizes bez dievgalda), 2020. gadā — 7 (+10) un 2021. gadā — 12 (+11). Draudze cenšas piekopt kristīgās mājturības principus, paļaujoties uz draudzes locekļu pašapziņu kārtot savas saistības ar draudzi. No 2019. līdz 2021. gadam laulāts nav neviens, iesvētīts nav neviens, bet kristīti ir trīs. Ar šobrīd uzkrātajiem līdzekļiem draudze varētu vēl ilgi darboties, paturot savu dievnamu. Kā ziņo draudzes priekšnieks: “Draudzes garīgā vadība ir centusies izdibināt un izkārtot ilggadēju garīgo draudzes aprūpi. Nedomājam, ka nepieciešams kāds pilna laika garīdznieks. Lielākais kavēklis draudzes ilgtermiņa pastāvēšanai ir gados jaunāku cilvēku trūkums gan draudzē, gan draudzes vadībā. Cenšamies izdibināt, vai dievkalpojumi angļu valodā arī būtu jānotur, lai vairāk spētu piesaistīt jauniešus, jo viņiem latviešu valoda ir daudz svešāka nekā angļu valoda.” 2022. gadā mira draudzes mācītājs prāvests Dr. Jānis Priedkalns, darbu turpina diakons Dr. Ivars Ozols.

Melburnas draudze vairākus gadus ir bijusi bez mācītāja. Šogad, Covid–19 pandēmijai kaut cik norimstot, draudze cenšas ar viesu mācītāju palīdzību noturēt dievkalpojumus reizi mēnesī gan draudzes dievnamā, gan arī latviešu veco ļaužu aprūpes ciema kapelā. No 2022. gada 1. oktobra uz trim mēnešiem draudzē kalpos pieredzējusī mācītāja Helga Jansone no ASV, noturot dievkalpojumus katru nedēļu. Pastāv cerība, ka pēc tam mācītāja Helga kļūs par draudzes pilna laika mācītāju.

Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams vizītē Melburnas draudzes dievnamā kopā ar draudzes priekšnieka vietnieku Pēteri Saulīti un draudzes priekšnieku Kārli Kasparsonu

Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams vizītē Melburnas draudzes dievnamā kopā ar draudzes priekšnieka vietnieku Pēteri Saulīti un draudzes priekšnieku Kārli Kasparsonu

Melburnas Sv. Krusta baznīca

Melburnas Sv. Krusta baznīca

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju