Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Mūsu darbs Zviedrijā

Svētki un ikdiena

Zilgme Eglīte, prāveste

Zviedrijas apgabals

Ir atkal pagājis gads. Pandēmijai mazinoties, mums beidzot bija iespēja noturēt atlikto apgabala Sinodi, un tā notika 2021. gada 30. oktobrī.

Mūsu Sinodes mēdz kuplināt priekšlasījums, kas atvērts visiem interesentiem, un šogad mūsu viesis bijā Zviedrijā dzīvojošais sarunu terapeits Normunds Zariņš. Viņa priekšlasījums par nebeidzamiem izaicinājumiem, dzīvojot ar invaliditāti, dziļi uzrunāja un aizkustināja klātesošos, lika par šiem jautājumiem aizdomāties, un sarunas par to turpinājās arī vēlāk dienas gaitā.

Prāveste Zilgme Eglīte Eskilstūnas Sv. Andreja baznīcā

Prāveste Zilgme Eglīte Eskilstūnas Sv. Andreja baznīcā

Sinodes atklāšanas svētbrīdī no Amerikas atceļojušo diakones krustu saņēma Inta Meiere. Tālāk Sinode turpinājās ar apgabala Pārvaldes pārvēlēšanu un ievēlot jaunu seju Pārvaldes komandā, Ievu Baltruku Bērziņu, kas savā Eskilstūnas–Vesterosas draudzē ievēlēta arī par draudzes priekšnieci.

Par notikumiem draudzēs dalījušies divi to priekšnieki.

Upsalā tradicionāli notiek dievkalpojumi lielos Baznīcas svētkos, kā arī Ģimenes dienas dievkalpojums maijā, Pļaujas svētku dievkalpojums oktobrī un Mirušo piemiņas dievkalpojums novembra sākumā. Valsts svētku dievkalpojums 18. novembrī un Aizvesto piemiņas dievkalpojums 14. jūnijā notiek kopīgi Stokholmā. Tā arī pagājušajā darbības gadā pēc kovida ierobežojumiem. Draudzes locekļi pārsvarā ir gados, un apmeklētāju skaits dievkalpojumos krītas. Meklējam ceļus, kā uzrunāt jauno paaudzi, lai atjaunotu draudzi. Viens pasākums bija lūgšana par Ukrainu. Cits pasākums bija Ģimenes dienā, kad kopā muzicēja draudzes mācītājs KārlisŽols (trompete) un draudzes loceklis un sava zviedru orķestra vadītājs Hans Anteheds (klavieres). Diemžēl mācītāja lidmašīna no Rīgas novēlojās par sešām stundām un dievkalpojums bija jāatceļ, bet muzicēsana notika,” stāstailggadējais draudzes priekšnieks Jānis Alsiņš.

Ģimenes dienas dievkalpojumā muzicē Kārlis Žols un Hans Anteheds

Ģimenes dienas dievkalpojumā muzicē Kārlis Žols un Hans Anteheds

Savukārt bijusī Stokholmas draudzes priekšniece Inta Meiere savas pārdomas iesāka ar augusta nogalē Sandbijā notikušo ikgadējo Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes praktiskās teoloģijas semināru, kurā arī viņa piedalījās:

“Nedēļa mentoru prāvestes emeritas Ievas Graufeldes, profesores Laimas Geikinas un mācītāja Rinalda Gulbja vadībā sniedza ne tikai praktisku atbalstu Baznīcas kazuāliju, diakoniskajā, sociāli karitatīvajā darbībā un izpratnē, bet arī ļāva ikvienam semināra dalībniekamiejusties noteiktā šo aspektu darbībā. Tas bija lielisks atspēriena punkts tālākam darbam draudzē.”

25. augustā Inta pārstāvēja draudzi igauņu restorānā Stokholmā, kur Latviešu Senioru biedrība bija aicinājusi biedrus un viesus uz lenču, lai suminātu savu ilggadējo biedri Zigrīdu Siliņu 100 gadu jubilejā.

8. septembrī Latvijas Republikas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams tikās ar vairāku Zviedrijas latviešu organizāciju pārstāvjiem, lai atzīmētu savu diplomātisko pilnvaru termiņa Stokholmā beigas. Vēstnieks izteica atzinību par nesavtīgo darbu latviskās kultūras saglabāšanā un popularizēšanā, pasniedzot Atzinības rakstus. To saņēma Stokholmas Evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes priekšniece Inta Meiere, kā arī Upsalas draudzes priekšnieks Jānis Alsiņš par darbību Zviedrijas Latviešu akadēmiskajā organizācijā.

10. oktobrī Somu baznīcā notika Pļaujas svētku dievkalpojums ar archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša piedalīšanos Intas Meieres ordinācijā diakones amatā un kafijas galds.

Inta Meiere sveic Zigrīdu Siliņu

Inta Meiere sveic Zigrīdu Siliņu

“Valsts svētku dievkalpojums 18. novembrī neparasts bija ar to, ka pirmo reizi Stokholmas latviešu draudzei bija iespēja atzīmēt šo īpašo svētku dienuStokholmas Domā. Sirsnīga pateicība visiem, kuri ieradās un piedalījās (178!). Sirsnīgs paldies Stokholmas latviešu korim, diriģentei Gaidai Rullei, Storkyrka ērģelniekam Sebastian Johansson par lielisko skanējumu un Stokholmas latviešu skolas audzēkņiem un jauniešiem, pildot godpilno godasardzi pie Latvijas valsts karoga.

Mācītājs Kārlis Žols pandēmijas laikā uzsāka ievietot mājaslapā www.draudzes.se un Facebook ceļavārdus katrai nedēļai, ko turpina darīt arī tagad.

Ziedojums Latvijai 2021. gadā kopā sastādīja 10 270 kronu. Ziedojums nosūtīts Camphill nodibinājumam “Rožkalni”, biedrībai “Labdarības lapa”, Kapseļu ielas bērnunamam, Sofijas draudzes maznodrošinātām ģimenēm un Nikolass Kupkinam, jaunam puisim Rīgā, kurš traģiski zaudējis abas kājas,” stāsta Inta.

2022. gada sākumā mūsu draudzēs notika gada sapulces, un Stokholmas draudzē tika ievēlēta jauna priekšniece Ligita Veigure, kā arī pārvēlēta draudzes padome un valde. Inta Meiere turpina aktīvi darboties Stokholmas draudzē par diakoni, apmeklējot draudzes vecākos locekļus gan mājās, gan aprūpes centros. Inta arī sākusi pulcināt uz dievkalpojumiem latviešus Malmē, iesaistot tur strādājošo latviešu ērģeļnieci Artu Stepiņu. Mums tagad ir jauna dievkalpojumu kopa Malmē!

Sākoties karam Ukrainā, stokholmieši sestdienās sākuši pulcēties uz lūgšanām par mieru un brīvību.

Vairāki Zviedrijas draudžu locekļi izmantoja iespēju piedalīties LELBP organizētajos Laju kursos. Kursanti atzina tos par interesantiem un derīgiem un labprāt vēlas turpinājumu.

Mūsu Stokholmas un Upsalas draudžu aprūpētājs mācītājs/prāvests emeritus Kārlis Žols ir nolēmis noslēgt savu kalpošanas periodu Zviedrijas draudzēs, un rudenī tiek plānoti viņa pēdējie dievkalpojumi abās draudzēs.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju