Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Lūdzot Svētā Gara iedvesmu

Una Torstere, LELBP Virsvaldes sekretāre

Mīļie mūsu draudžu garīgie vadītāji! Mēs, jūsu saime, esam pateicīgi par tik daudz lietām, ko varam piedzīvot, satiekoties baznīcā.

Jūs dāvājat pārliecību, ka Dieva Vārds tiek skaidrots mums visā tā bezgalīgas mīlestības ietverošā būtībā.

Jūsu personība ir kā draudzi centrējošs spēks. Pēc konkurences, spriedzes, izmainītas uzvedības pilnas darba nedēļas dievnamā varam satikt laipnu, smaidošu, ieinteresētu, konfliktus izlīdzinošu draudzes garīgo vadītāju. Tie, kuriem bijusi iespēja strādāt algotu darbu draudzē, varētu apliecināt, ka otras tik labas darbavietas pasaulē neatrast, lai arī tā reizēm paņēmusi daudz enerģijas un bijusi pārāk publiska. Jūsu draudzīgā sadarbība un diplomātija attiecībās ar brīvprātīgajiem darbiniekiem palīdz nodrošināt gan draudzes locekļu tikšanos pēc dievkalpojuma, gan kalpošanu vecāka gadagājuma cilvēkiem un citiem, kuriem vajadzīga īpaša palīdzība un attieksme ārpus draudzes ietvara.

Mēs apzināmies, cik vienlaikus smaga, daudzšķautņaina un skaista ir misija — būt garīdzniekam, un ar lielu pateicību augsti to novērtējam.

Kopīgais Dieva dotais laiks pasaulē atnesis smagus pārdzīvojumus. Tie noteikti ietekmēs sabiedrību un līdz ar to neizbēgami arī Baznīcu. Ļoti daudzi šobrīd izjūt rūpes un izmisīgi cenšas atrast atbildes par draudžu kā institūcijas pastāvēšanu nākotnē, baznīcu ēku finansiālas uzturēšanas un mācītāja amata apmaksas iespējām. Atrisinājums noteikti sekos, jo vienmēr bija, ir un būs Svētā Gara klātbūtne pasaulē un Baznīcā. Un… varbūt arī mēs, draudzes saime, varam dot savu artavu rūpju risinājumā. Brīnišķīgs sākums sarunai būtu telefonā atskanējusi balss: “Sveicināti, te jūsu mācītājs. Kā jums klājas? Kā jūtas mūsu draudzē nesen kristītais bērniņš?”

Lūdzot katram gaviļniekam Svētā Gara iedvesmu, atzīmējot jubileju un turpinot strādāt Dieva draudzē, lai kā vēlējums skan vārdi: “Palīdzi savai tautai un svētī savu īpašumu, gani to un nes uz savām rokām mūžīgi.” (Ps 28:9)

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju

Citas publikācijas sadaļā “Jubilejas”:

Kā savā dzīvē esat pieredzējuši Dieva klātesamību?