Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Kristus arvien mūs redzēs

Tu esi Dievs, kas mani redz. (1 Moz 16:13)

Lauma Zušēvica, LELBP archbīskape

2023. gada lozunga vārdi pieder kalponei, ēģiptietei Hāgarei — viņa bailēs bija aizbēgusi no Sārajas, Ābrama sievas, kuŗai bija padota. Abu sieviešu un Ābrama attiecību stāsts satur neskaitāmas cilvēciskas ilgas, trūkumus, emocijas un intrigas; tas atklāj laikmeta pieņemtās normas par to, kuŗš ir brīvs, kuŗš otram pakļauts. Un tomēr viņu stāsts ir laikmetīgs, jo rada jautājumu: vai viens cilvēks var patiesi būt brīvs, ja citi dzīvo apspiesti, apdraudēti, izmantoti, pazemoti, vardarbīgi kontrolēti? Baznīca nedrīkst neredzēt un nedzirdēt, jo tā ceļ Dieva valstību, Kuŗš redz un dzird — katru.

Arī Hāgari, kuŗa ir vienīgais cilvēks — vai vīrietis vai sieviete, kurš jebkad Dievam piešķir vārdu.

El–roi! Dievs, kurš redz! Kā indivīdiem un LELBP locekļiem Viņš mums daudz, daudz māca caur šo stāstu, tiecoties saņemt Viņa žēlastību, nevaram izbēgt no pārbaudījumiem.

Dievs sūtīja Hāgari atpakaļ pie tās, kuŗa bija viņu smagi pazemojusi, jo Hāgare sāka uzvesties kā pārāka — viņa tapa grūta, bet Sāraja nē. Šķiet tik bērnišķīgas, bet tik patiesas cīņas. Cik gan cits citam nedarām pāri aiz greizsirdības vai skaudības? Un Ābrams? Viņš uz visu pievēra acis. Dievs atvēra savējās. Laikmetīgs paliek jautājums par katra atbildību redzēt un taisnīgi rīkoties.

Dieva eņģelis Hāgarei vēstīja, ka viņai piedzims dēls, kuŗam jādod vārds Ismaēls, kas nozīmē “Dievs ir sadzirdējis”. Dieva aizsargāts, šis Ābrahāmadēls kļuva arābu tautas tēvs, caur kuŗu tapa musulmaņu ticība. Un caur Ābrahāma dēlu Īzaku izveidojās Israēla tauta un ebreju ticība, un no tās pēctečiem pasaulē nāca Marijas un Dieva Dēls Jēzus un kristiešu ticība. Tātad trīs lielākajām Rietumu pasaules reliģijām ir viens tēvs! Saknes vienas, bet ne sirds! Un vēl nav atrasts miera ceļš, un radītie konflikti ietekmē un reizēm apdraud mūsu pasauli.

Rakstu laikā pirms 2023. gada, kad viena krīze seko otrai. Aug cilvēku skaits, kuŗi nejūtas drošībā, palielinās to skaits, kas nonāk depresijā ar smagām sekām. Inflācija apdraud iekrājumus un iespējas gādāt par ģimenēm. Daba cieš, un vietām veidojas apdraudošs ūdens trūkums, vietām — plūdi. Naida pilnas runas atvieto pārrunas, un Putina uzbrukums Ukrainai atgādina, cik dārga ir brīvība, cik spēcīga var būt varaskāre. Tikai Dievs zina, ko nesīs 2023. gads; mēs zinām vienu un ticam, ka Kristus arvien mūs redzēs, dzirdēs un žēlastībā būs klāt.

Ričards Rors (Richard Rohr) rakstīja: “We do not pull ourselves up, we are pulled.” Ticu, ka visi LELBP Virsvaldē var tā apliecināt! Cauri kovida laikam un pārmaiņām Dievs mūs žēlīgi ir vilcis pie Sevis, kā apsolījis. Ieejot 2023. gadā, solīsim Viņam citus saredzēt un celt, apžēlot un vest pie Tā, kurā ir drošība, miers un brīvība no grēka, ļaunuma un bailēm. Ir sakāmvārds, ka mīlestība ir akla. Nē, mīlestība ir tā, kas redz! Tā arī teikts kādā apsveikuma kartiņā: “Love is blind? No, love is what sees!”

Novēlot visiem Dieva svētību 2023. gadā, ilgojos, kaut tas būtu gads, kuŗā mūsu Baznīcas redze taptu skaidrāka! Lai nebūtu jānožēlo tie brīži, kad esam pievēruši acis netaisnībai vai aiztaisījuši ausis citu stāstiem. Reiz kāds vidusskolas absolvents klasesbiedriem rakstīja: “Redzu mirdzošu zvaigzni debesīs, bet tik spoži es nespīdu (..); kad neturpinu sarunas, neviens neievēro, ka manis trūkst (..); tavi draugi mani ne reizi nesveicināja (..); zinu, ka neesmu vienīgais, kas ir juties mazsvarīgs un nemīlēts, bet es varētu būt pēdējais. Padari mani par pēdējo.” Vēl viens labs atrisinājums? Lai ikviens Dieva bērns, kurš jūtas neredzēts vai nesadzirdēts, tāds būtu pēdējais!

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju