Baznīcas gadagrāmata 2023

Dievs lai dāvina gudrību pasaulei un mums sekot Tā Dieva pēdās, kas redz, dzird un mīlestībā atbild. Viņš lai svētī, pasargā un dod mieru 2023. gadā. Viņam lai gods un pateicība mūžīgi!

Visu izlems Dievs 

Tālis Lagzdiņš, Valtaiķu Autonomās draudzes priekšnieks

Gadu gaitā cilvēka dzīvē notiek daudz pārmaiņu. Dzīvoju un strādāju Valtaiķos. 1979. gada maijā mūžībā aizgāja Valtaiķu draudzes priekšnieks Indriķis Freimanis. Draudzes sapulcē par nākamo priekšnieku izvēlējās mani. Un tā varu atzīt, ka draudzē esmu nokalpojis pusi sava mūža —43 gadus. Ar lielu cieņu pieminu iemīļoto mācītāju Sigurdu Sproģi, kurš draudzē kalpoja pēc mācītāja Kārļa Dauguļa aiziešanas mūžībā.

Pienāca laiks, kad draudze izlēma izstāties no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas. Reliģisko lietu departamentā mūsu draudzi reģistrēja kā pilntiesīgu autonomu evaņģēliski luterisku draudzi vienlaikus ar vēl citām — Aizputes, Cīravas, Apriķu, Snēpeles, Liepājas Sv. Trīsvienības draudzi.

Pagāja gadi, atkal pienāca pārmaiņu laiks, tas gan — ļoti skumjš. Sākās tiesas darbi pret visām šīm mācītāja Sigurda Sproģa draudzēm. Bija jāzaudē baznīca un tās īpašums. To sevišķi smagi pārdzīvoja mācītājs un 2013. gada 15. aprīlī aizgāja mūžībā. Pirmā Augstākā tiesa nolēma, ka nedrīkst draudzei atņemt baznīcu. Pēc laika sasauca Augstāko tiesu otru reizi citā sastāvā. Tika ātri nolemts mūsu 500 gadus vecajai draudzei dievnamu atņemt. Mūsu baznīcā kristīti, iesvētīti, laulāti draudzes locekļi no Valtaiķu, Kazdangas, Laidu, Sieksātes un Kalvenes pagasta. Cilvēki to ļoti smagi pārdzīvoja.

Mūsu draudzē kalpo mācītājs ar lielu enerģiju, sapratni, gribasspēku — Varis Bitenieks. Ir grūti, tomēr saprotam, ka mūsu ceļš ir pareizs un jācīnās līdz galam. Var zaudēt baznīcu, bet draudze pastāv un dzīvo. Esam vērsušies pēc palīdzības Eiropas tiesā.

Ļoti saprotoša ir Kazdangas vadība. Pils apaļajā zālē varam noturēt dievkalpojumus. Jau senāk pilī ir bijusi kapela.

Katrā cilvēkā jau piedzimstot ir “uguns dzirkstelīte”. Tā kvēlo un neizdziest līdz mūža galam. Nelabvēļiem to apslāpēt un nodzēst nav iespējams. Joprojām ceram, ka pienāks laiks un visu izlems Dievs, un draudze atgūs savu dievnamu.

Šodien dzīvojam laikā, kad svarīgi lūgt, lai Dievs gādā un sargā mūs. Ticēsim Viņam, jo Viņš ir žēlīgs. “Tas visu spēj, kas tic.” (Mk 9:23)

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju