Baznīcas gadagrāmata 2022

Par Gadagrāmatu

Redaktore Valda Lutiņa
Māksliniece maketētāja Laura Briedis Tomko

Redakcijas kolēģija: LELBP Virsvalde, it īpaši archibīskape Lauma Zušēvica (organizatoriskie jautājumi), prāveste emerita Ieva Graufelde (teoloģiskie jautājumi), prāveste Dr. Sarma Eglīte (liturģiskie jautājumi)

LELBP internetā: www.lelbpasaule.lv un Facebook — LELBPasaulē
Foto — Klāvs Bērziņš, Agnese Blaubārde, Rūdis Dancis, Helena Eimane, Edvīns

Erkmanis, Sarma Gintere, LELBP draudžu archīvs Foto apstrāde — prāveste Ieva Puriņa

Gadagrāmatas vāka autore Ilga Reke Andersons (dzimusi 1926. gadā Rīgā, mirusi 2021. gada 4. jūlijā Milvokos) pēc izglītības bija pedagoģe, ļoti iecienīta un atzīta skolotāja, kuru studenti atcerējās un apciemoja arī tad, kad viņa bija pensionējusies.

Ilgas Rekes Andersons mākslas darbi atrodami Pasaules latviešu mākslas centrā. Viņa rīkojusi daudzas izstādes, arī Dziesmu svētkos. Viņas mākslas darbi grezno neskaitāmu latviešu mājas. 2001. gadā kopā ar bijušo studenti Matthew Luebke māksliniece izdeva grāmatu “Journal of a Journey: The Art of Ilga Reke Andersons.” Dievs viņu bija svētījis ar spējām daudzās mākslas formās. Ilga visu mūžu turpināja cīnīties par Latviju un, cik iespējams, palīdzēt un atbalstīt latviešus gan tēvzemē, gan ārpus tās.

Pateicamies par atļauju izmantot Ilgas Rekes Andersons mākslas darbus 2022. gada Baznīcas gadagrāmatā.

Grāmata iespiesta HKM Direct Market Communications un SIA “ANDIMAR–J”

© Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvalde, 2021