Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Būt vienmēr tuvumā

Imants Miezis, diakons, mācītāja amata kandidāts

Lasot Baznīcas gadagrāmatu, mēs vienmēr esam interesantā ceļojumā. Varētu teikt, ka apceļojam pasauli. Mēs attālināti ciemojamies latviešu draudzēs visos kontinentos. Izdzīvojam notikumus — gan priecīgus, gan bēdīgus — un esam kopā atmiņu un pārdomu brīžos. 

Protams, pavisam cita lieta būtu, ja uz mirkli varētu iedomāties, ka mūsu ceļojums grāmatā varētu notikt fiziski, ka tas varētu notikt īstenībā. Zinu, ka kāds no mums ir izbaudījis to jauko sajūtu, ciemojoties latviešu draudzē un latviešu sabiedrībā tālu prom no mājām, pat citā kontinentā, kad esi gaidīts savējo vidū un pieņemts. Un sajūties droši! 

2022. gada Baznīcas gadagrāmata vēsturiski pirmo reizi lasāma mūsdienīgā elektroniskā formātā. Tas nozīmē, ka jebkurā vietā un laikā visā pasaulē sev izdevīgā brīdī varam to lasīt. Tas nozīmē, ka šī gadagrāmata vienmēr mums ir līdzi viedtālrunī. Tas nozīmē, ka, to lasot, zināsim gan iepriekšējā gadā notikušo, gan šīgada ikdienas svētdienas lasījumus, gan, iespējams, par kādu tēmu mācītājs runās un kādi svarīgi notikumi gaidāmi. Ikdienas prieka došanai — atgādinājums apsveikt vārda dienā kādu draugu vai paziņu, novēlot visu to labāko. Patiešām ir labi, ka varam gan atskatīties uz notikumiem mūsu draudžu dzīvē, gan arī skatīties uz priekšu. Jautājums ir: cik lielā mērā, izlasot šo grāmatu, tā izmainīs mūsu dzīvi? Iespējams, tā palīdzēs, plānojot kādas mūsu darbības vai ceļojumus. 

Ir vēl kāda grāmata, kura ir tikpat pieejama latviešiem visā pasaulē. Arī viedtālrunī, kurš nu jau katram vienmēr ir līdzi. Tālrunī, ja vēlies, ir iespējams lejuplādēt grāmatu, kura, ikdienā lasot, dod ne tikai drošības sajūtu, bet reāli izmaina cilvēka dzīvi. 

Dzīvības maize — lietojama ikdienā. Bībele, caur kuru uz mums runā mīlošais Tēvs. Dievs, kurš ik dienas mums saka: “Tu esi mīlēts. Tu esi gaidīts. Ar mani tu esi drošībā jebkurā vietā pasaulē un jebkādos apstākļos. Tāpēc es sūtīju pasaulē savu Dēlu, lai viņš jums visiem saprotamā valodā pastāstītu, kā veidot attiecības. Attiecības ar Dievu, attiecības ar savu tuvāko. Attiecības ar sevi.” 

Bībelē rakstītajos Kristus vārdos un piemēros mēs ieraugām pagātni, tajā skaitā savējo. Mēs saskatām tagadni, kurā punktā esam patlaban, un redzam, kas notiks nākotnē. Redzam, kas notiks, ja darīsim tā vai citādāk. 

Kristus un Dievs mums piedāvā dzīvot Dieva valstībā jau šodien. Kāds ir attiecību raksturojums Dieva valstībā, — jā, par to varam domāt. Bet vieglāk ir — lasot ieklausīties mūžsenajos Tēva vārdos. Kā to darīt, kā to veidot, kā realizēt Dieva valstību, kā piedalīties tās izveidē, tas ir mūsu katra izvēles un gribas jautājums. Tas ir arī laika jautājums, kā izmantojam šo Dieva dāvanu — laiku. 

Baznīcas gadagrāmatā gan drukātā formā, gan tavā viedtālrunī ir labas un saprotamas norādes ikdienai. Baznīcas gadagrāmata ir lietojama komplektā ar Dieva Vārdu — Bībeli. Tagad tas viss vienmēr jums tuvumā, vienmēr līdzi, vienmēr lasāms un, pats galvenais, pielietojams ikdienā. 

Lai dzīvotu. Lai būtu Dieva valstībā šodien un mūžīgi. Lai mums visiem izdodas! 

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju