Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Mūsu darbs Austrālijā — ALELDA

Darbs turpinās

Dr. Jānis Priedkalns, prāvests

Austrālija — ALELDA

Draudžu locekļu skaits gada laikā ir samazinājies, un šobrīd latviešu draudzēs Austrālijā un Jaunzēlandē skaitām ap 450 dvēseļu. Jauniešu līdzdalība dievkalpošanā ir maza, toties labi apmeklēti ir latviešu Vasaras vidusskolas dievkalpojumi un Sestdienas skolu Ģimenes dienas pateicības dievkalpojumi.

Piemiņas dievkalpojums izsūtītajiem Adelaides Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā

Piemiņas dievkalpojums izsūtītajiem Adelaides Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā

Latviešu draudzes darbojas Adelaidē, Brisbanē (Kvīnslandes draudze), Kanberā, Kraistčērčā (Jaunzēlandē), Melburnā, Volongongā. Joprojām raksturīga ir draudzes locekļu pašaizliedzīga kalpošana Baznīcai un latviešu sabiedrībai, kaut arī darbu apgrūtina novecošanās un materiālas rūpes par draudžu īpašumu saglabāšanu. Mūsu draudzes piedalās palīdzības programmās, kas saistītas ar Misijas fondu un LV aprūpes centru “Dzīvības ceļš”, ar kolektēm atbalsta Okupācijas muzeju, rūpējas par bērniem ar invaliditāti un ārpusģimeņu bērniem, kā arī organizē konteinera sūtījumu ar dāvanām mazturīgiem ļaudīm Latvijā.

Adelaides Sv. Pēteŗa dievnams Ziemsvētku rotā

Adelaides Sv. Pēteŗa dievnams Ziemsvētku rotā

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju