Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Mūsu darbs Vācijā

Kalpošana turpināsies jebkādos apstākļos

No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. (Apd 17:26–27)

Klāvs Bērziņš, prāvests

Atskatoties uz aizgājušo darbības gadu, man šķiet, ka Apustuļu darbos minētie vārdi precīzi apraksta mūsu pašreizējo kalpošanu, vismaz Vācijā. Pandēmijas uzspiestais dzīvesveids turpinās. No sākotnējām Zoom konferencēm, sēdēm un svētbrīžiem Zoom (vai kāda citā) platformā, Facebook vai YouTube mēs šķietami esam atraduši vai varbūt pat pieraduši pie pārejas kalpošanas veida.Bez tam, cik atļauts vietējā Vācijas pavalstī, notika arī dievkalpojumi klātienē.

Pļaujas svētku dievkalpojums Minsterē, ievērojot noteikumus

Pļaujas svētku dievkalpojums Minsterē, ievērojot noteikumus

Īpaši aktīvi digitālajā pasaulē ir mūsu mācītāji Tālis Rēdmanis un Rolands Eimanis, neaizmirsīsim arīLatvijā dzīvojošomācītāju Rinaldu Gulbi. Arī pārējie mūsu apgabala garīdznieki un Pārvaldes locekļi piedalījāsgan mūsu LELBP rīkotajos digitālajos dievkalpojumos, gan Lieldienu, gan Vasarsvētku, kā arī aizvesto piemiņas dienas un Lommeles latviešu karavīru piemiņas dievkalpojumā, tā turpinot trimdā uzsākto tradīciju.

Dievkalpojuma studija

Dievkalpojuma studija

Ja pagājušā gada sākumā priecājāmies, lietojot šīs digitālās platformas, par lielo klausītāju un skatītāju skaitu, tad tagad tomēr skumstam, jo trūkst fiziskā tuvuma un, pats galvenais, Svētā Vakarēdiena. Piedodiet par tīri personīgu piezīmi — digitālam veidam trūkst kaimiņa pleca.

Gatavojot aizvesto piemiņas dienai veltītu videosvētbrīdi. Diak. R. G. Ieviņa un māc. R. Eimanis

Gatavojot aizvesto piemiņas dienai veltītu videosvētbrīdi. Diak. R. G. Ieviņa un māc. R. Eimanis

Pārvaldes darbs un sadarbība ar vācu Baznīcu turpinās kā ierasti un nav koronas traucēta.

Kalpošana turpināsies, lai arī kādos apstākļos — kaut vai taustoties, apzinādamies, ka Viņš nav tālu nevienam no mums. Viņā mēs esam un būsim vienoti — un tuvi!

Dievkalpojuma afiša

Dievkalpojuma afiša

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju