LOGO

Jaunais LELBP logo tika izstrādāts, par pamatu ņemot iepriekš Dziesmu grāmatas noformējumā izmantoto simboliku. Logo tika vienprātīgi apstiprināts LELBP Virsvaldes Zoom telekonferencē 2022. gada 20. augustā.

Logotipu veido krusta formā salikti Latvijas karogi, kas simbolizē Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu.

Logotipa vidū starp karoga sarkanajām līnijām iezīmējas krusta zīme — kristietības un Kristus Baznīcas simbols.

Karoga gali ir nedaudz paplašināti un ar iešķēlumu, it kā pavērti vaļā, tā norādot uz Baznīcas atvērtību un aicina cilvēkus pievienoties Kristus Baznīcai.

Krusta centrā, fonā, sagriezts 45° leņķī pret krustu, ir zeltīts auseklītis, kas ir gan latvisks simbols, gan rīta zvaigznes jeb Kristus simbols un zeltītā krāsa reizē aino uguns liesmu, kas simbolizē Svēto Garu. Šie ausekļa stari reizē ir kā bultas, kas norāda gan uz centru — uz Kristus krustu un ir kā aicinājums tuvoties Kristum un Baznīcai, gan uz ārpusi — norādot uz Baznīcas misiju pasaulē, kurā Svētais Gars vada Baznīcu.

Krusta un ausekļa fonā ir simboliska zemeslode, kas norāda uz LELBP teritoriju un misijas lauku.

Logotipā izmantoto krāsu kodi:
 • Zemeslodes gaiši pelēkā krāsa:
  #E6E6E6 / RGB: 230, 230, 230 / CMYK: 12, 8, 9, 0
 • Zemeslodes tumši pelēkā krāsa:
  #CCCCCC / RGB: 204, 204, 204 / CMYK: 23, 17, 18, 1
 • Auseklīša krāsa:
  #FDC300 / RGB: 253, 195, 0 / CMYK: 0, 25, 94, 0
 • Latvijas karoga krāsa:
  #8C080C / RGB: 140, 8, 12 / CMYK: 27, 100, 100, 33